Σχεδιασμός οργανωμένων χωρών παραλίας με αρχές αειφορικής διαχείρισης
PDF Εκτύπωση E-mail

άρθρο του Σωτήρη Μυλωνά

Ο σχεδιασμός οργανωμένων χώρων παραλίας με αρχές αειφορικής διαχείρισης αποτελεί βασικό ζητούμενο για την Ελλάδα, όχι μόνο διότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία για τη χώρα (με 16,5 εκατ. τουρίστες), αλλά και επειδή το παραλιακό μέτωπό της, με 13.676 χιλιόμετρα ακτών, βρίσκεται στην 11η θέση των εκτενέστερων ακτογραμμών στον κόσμο.

Το δίπτυχο «ήλιος-θάλασσα» παραμένει βασικό κίνητρο για τον εισερχόμενο τουρισμό, δεδομένου ιδίως ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα απαντάται σε ελάχιστα σημεία παγκοσμίως.  Παρόλα αυτά, δυστυχώς, η διαχείριση των ακτών, αλλά και η ποιότητα των λουτρικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, δεν είναι η κατάλληλη προκειμένου να διασφαλίσει αυτό το φυσικό προτέρημα.

Δυστυχώς η ελληνική νομοθεσία δεν εξασφαλίζει τους όρους εκείνους, που να προδιαγράφουν τις απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας μια οργανωμένης πλαζ.

Τι ζητούν οι λουόμενοι

Στο πλαίσιο πρόσφατης διαδικτυακής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το 68% των λουομένων επιλέγουν οργανωμένες πλαζ, καθώς σε αυτές παρέχονται ορισμένες ανέσεις, διασκέδαση, σνακ και άλλες παροχές που κάνουν τις καλοκαιρινές ώρες απολαυστικές.

Ωστόσο, πολλοί χρήστες (ποσοστό περίπου 50%) θεωρούν ότι στις οργανωμένες παραλίες η αμμουδιά δεν είναι καθαρή. Επίσης, το σημαντικότερο συμπέρασμα από όλα είναι ότι οι χρήστες θεωρούν, σε ποσοστό 95%, πως η πολιτεία δεν διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις ακτές της.

Τι ζητούν οι λουόμενοι για τη βελτίωση της κατάστασης; Δημιουργία πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες στις ελληνικές παραλίες (100%), σήμανση και ενημέρωση (68%), καθαρές και οργανωμένες τουαλέτες (77%) αλλά και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών (50%). Τέλος, επισημάνθηκε η ανάγκη για ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας και της παροχής πρώτων βοηθειών (100%)

Βάσει των παραπάνω, αλλά και της διεθνούς εμπειρίας, προτείνεται αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης ακτών, που περιλαμβάνει τις αρχές ασφάλειας για τις λουτρικές εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται από διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία, στις απαιτήσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης και της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και στις απαιτήσεις της διασφάλισης ποιότητας, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό μια ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική λειτουργικά λουτρική εγκατάσταση και ικανοποιημένους χρήστες.

Πώς λειτουργεί μια αειφόρος παραλία;

Η «αειφόρα οργανωμένη παραλία» είναι αυτή που διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές ασφάλειας για τους χρήστες και παρέχει όλες εκείνες τις ανέσεις, χωρίς όμως να δημιουργούνται περιβαλλοντικές ή κοινωνικές πιέσεις στην περιοχή.

Βασικές προϋποθέσεις για το σχεδιασμό μια οργανωμένης παραλίας με τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης αποτελούν:

Η τήρηση της νομοθεσίας αναφορικά με τη ποιότητα των υδάτων και θαλάσσιο περιβάλλον.
Η εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών (Πολιτεία, επιχειρήσεις, πολίτες).
Η ισχυρή θέληση του διαχειριστή της οργανωμένης παραλίας για αλλαγή σε θέματα διαχείρισης των παραλιών. 
Η ισχυρή θέληση της πολιτείας να θέσει όρους και κανόνες σχετικά με τη διαχείριση των οργανωμένων παραλιών.

Ο σχεδιασμός μιας οργανωμένης παραλίας με βάση τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης περιλαμβάνει:

Την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που υπάρχουν στις λουτρικές εγκαταστάσεις (οργανωμένοι χώροι του αιγιαλού ή της παραλιακής ζώνης), καθώς και την αντιμετώπιση των κινδύνων που απορρέουν κατά τη λειτουργία της παραλίας σε κανονικές και μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 
Την εξασφάλιση ελάχιστων απαιτούμενων υποδομών άνεσης και ασφάλειας. 
Τη διασφάλιση της ένταξης καλών πρακτικών διαχείρισης παραλιών – beach management procedures. 
Την περιβαλλοντική διαχείριση βάσει των απαιτήσεων διεθνών προτύπων – Sustainability and environmental management. 
Το σχεδιασμό ασφαλών υποδομών, με βάση το πληθυσμιακό δυναμικό στο οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει μια παραλία 
Τη παρακολούθηση της ικανοποίησης των χρηστών. 
Την εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στη παραλία. 
Τη προβολή της παραλίας σε διάφορα μέσα και συνέδρια ως εφαρμογή καλής πρακτικής.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα ?

www.msolutions.gr

 

 

Συνεργάτες

CleanBlueMed msolutions CTL Consult CleanBlueAsia