Τα αποτελέσματα της έρευνας της GREENHOTELS για τα οικολογικά ξενοδοχεία
PDF Print E-mail

Κατά την περίοδο 13 Απριλίου έως 8 Μαΐου 2010, διεξήχθη διαδικτυακή έρευνα από την εταιρεία GREENHOTELS - mSolutions προκειμένου να διερευνηθεί η άποψη των ερωτηθέντων για τα οικολογικά ξενοδοχεία μέσα από τις ευρύτερες συνήθειες και προτιμήσεις τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, είτε πρόκειται για ολιγοήμερες διακοπές, είτε όχι.

 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 387 άτομα, προερχόμενα κυρίως από μεγάλα αστικά κέντρα οι ηλικίες των οποίων κυμαίνονται κυρίως στα 26 με 35 έτη και οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι απόφοιτοι ανώτατης πανεπιστημιακής σχολής ή τεχνολογικής σχολής

Αναφορικά με τα γενικά κριτήρια με τα οποία επιλέγουν το κατάλυμα στο οποίο θα διαμείνουν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, το 74% θεωρεί την καθαριότητα ως τον πλέον καθοριστικό παράγοντα και ακολουθούν το εύρος των παρεχόμενων τιμών του καταλύματος σε ποσοστό 65%, ο κλιματισμός εντός του δωματίου (ποσοστό 55%), ενώ αρκετά σοβαρά λαμβάνουν υπόψη τους τις συστάσεις από προηγούμενους επισκέπτες (ποσοστό 63%).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Σημαντικό είναι το ποσοστό εκείνων που απάντησαν ότι δεν έχουν ακούσει για τον όρο «οικολογικά ξενοδοχεία» (53%), τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υφιστάμενη ανάγκη για την ορθή ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και την προώθηση της ιδέας των οικολογικών ξενοδοχείων.

Παρόλα αυτά, είναι πολύ ενδιαφέρον και ενθαρρυντικό πως το ποσοστό αυτό των ερωτηθέντων παρουσιάζεται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στην υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών κατά την παραμονή του σε κάποιο κατάλυμα.

Πιο συγκεκριμένα,

· το 62% αυτών απάντησε πως τους ενδιαφέρει αν το κατάλυμα που θα επιλέξουν κατά τη διαμονή τους λειτουργεί σύμφωνα με κάποιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πολιτικής, ενώ το 93% δηλώνει την προτίμησή του σε καταλύματα που λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο έναντι άλλων του ίδιου εύρους τιμών και υπηρεσιών,

· το 70% αυτών είναι διατεθειμένο κατά την παραμονή του να συμμετέχει με τη σειρά του στην οικολογική πολιτική του ξενοδοχείου εφόσον έχει την αρμόδια ενημέρωση από το ίδιο το προσωπικό και εφόσον η πολιτική αυτή εφαρμόζεται πιστά και από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε αυτό,

· το 72% θα ήθελε να συμμετείχε στις μεθόδους ανακύκλωσης εφόσον ήταν εμφανής οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να το κάνει,

· το 98% θα φρόντιζε από μόνο του για τον προσεκτικό χειρισμό των διακοπτών ρεύματος και των βρυσών ούτως ώστε να μη σπαταλούνται σημαντικές ποσότητες νερού και ενέργειας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 86% είναι πρόθυμο να συμμετέχει στο πρόγραμμα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας σύμφωνα με το οποίο οι πετσέτες και τα σεντόνια δεν αλλάζουν κάθε μέρα κατά τη διάρκεια πολυήμερων διακοπών.

Γενικεύοντας και λαμβάνοντας υπόψη πλέον όλο το σύνολο των απαντήσεων της έρευνας, προκύπτουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη στάση του καταναλωτικού κοινού απέναντι στην τάση των οικολογικών ξενοδοχείων.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το ποσοστό εκείνων που απάντησαν ότι κατά την παραμονή τους σε κάποιο κατάλυμα, θα φρόντιζαν από μόνοι τους ούτως ώστε να μην προκαλούνται σημαντικές σπατάλες νερού/ ενέργειας (π.χ. να φροντίζουν για τη συνετή χρήση του νερού και των φώτων) και το οποίο αγγίζει το 97%, ενώ παράλληλα το 94% των ερωτηθέντων δηλώνει πως θα προτιμούσε να διαμείνει σε κάποιο κατάλυμα που λειτουργεί πιστοποιημένα σύμφωνα με κάποια περιβαλλοντική πολιτική έναντι κάποιου άλλου στο ίδιο μέρος και με το ίδιο εύρος τιμών και υπηρεσιών.

Παρόλα αυτά, μόνο το 25% δηλώνει πρόθυμο να συμμετάσχει με τον τρόπο του στην οικολογική πολιτική του ξενοδοχείου χωρίς κάποια επαρκή ενημέρωση, ενώ το 70% δηλώνει ότι θα συμμετέχει σε αυτήν μόνο και εφόσον το προσωπικό του έχει γνωστοποιήσει την περιβαλλοντική πολιτική λειτουργίας του καταλύματος η οποία όμως εφαρμόζεται πιστά και από το ίδιο το προσωπικό. Η στάση αυτή αναδεικνύει τη σοβαρότητα τόσο της ενημέρωσης και πληροφόρησης του κόσμου όσο και της συνέπειας στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής από τα οικολογικά ξενοδοχεία.

Κάτι ανάλογο παρατηρείται και όσον αφορά τις προσπάθειες ανακύκλωσης, μιας και μόνο το 23% έχει την πρόθεση να συμμετάσχει χωρίς καμία προτροπή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης του ξενοδοχείου, ενώ το 72% ισχυρίζεται ότι το ξενοδοχείο οφείλει να καθιστά εμφανείς τις διαδικασίες και τις μεθόδους μέσω των οποίων θα μπορούσαν οι επισκέπτες του να ανακυκλώσουν.

Αρκετή ξεκάθαρη εικόνα φαίνεται να επικρατεί ανάμεσα στην υιοθέτηση οικολογικών πρακτικών από κάποιο ξενοδοχείο και στη διατήρηση της πολυτέλειας των προσφερόμενων υπηρεσιών του. Πιο συγκεκριμένα, το αξιοσημείωτο ποσοστό της τάξης του 91% θεωρεί πολύ σωστά πως οικολογία και πολυτέλεια μπορούν να συνδυαστούν άψογα διατηρώντας το επίπεδο των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών πολύ υψηλό. Λίγο πιο χαμηλό (76%) αλλά εξίσου σημαντικό, είναι το ποσοστό των ερωτηθέντων που ορθά θεωρούν πως η λειτουργία κάποιου καταλύματος βάσει πιστοποιημένης περιβαλλοντικής πολιτικής δε συνεπάγεται αυτόματα και την αύξηση του κόστους διαμονής τους.

Τέλος, το υψηλό ποσοστό της τάξης του 85% θεωρεί πώς ένα οικολογικό κατάλυμα οφείλει να προωθεί και να παρουσιάζει περιβαλλοντικά θέματα κυρίως στα νεαρά μέλη της οικογένειας των επισκεπτών, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την περιβαλλοντική συνείδηση των μικρών παιδιών. Παράλληλα, το 76% των ερωτηθέντων θεωρεί πως ένα οικολογικό ξενοδοχείο θα πρέπει να προσφέρει και ανάλογες δραστηριότητες στη φύση (π.χ. βόλτες με άλογα, ενοικίαση ποδηλάτων, κλπ) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να αποκομίσουν πλούσιες εμπειρίες και να επωφεληθούν από έναν περισσότερο υγιεινό και φυσικό τρόπο ζωής από αυτόν που προσφέρει η αστική καθημερινότητα των περισσοτέρων από εμάς.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, παρατηρείται, πως πλέον οι επισκέπτες των καταλυμάτων παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στα τρέχοντα περιβαλλοντικά θέματα και επιθυμούν να συνδράμουν με το δικό τους τρόπο, ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, σε μια συλλογική δράση προς την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας. Η στάση αυτή ενθαρρύνει σημαντικά την υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών λειτουργίας και διαχείρισης των ξενοδοχειακών μονάδων και κατά επέκταση την ενίσχυση της ανάπτυξης και λειτουργίας οικολογικών ξενοδοχείων.

Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως ένα οικολογικό ξενοδοχείο θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην υιοθέτηση ορισμένων φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειών, αλλά παράλληλα οφείλει να υιοθετεί τρόπους προβολής και προώθησης της εφαρμοζόμενης πολιτικής του προκειμένου να τη γνωστοποιεί στους επισκέπτες του και να τους παροτρύνει ούτως ώστε να ακολουθούν και αυτοί με τη σειρά τους ένα κοινό πλαίσιο δράσης. Η μεγαλύτερη δε επιτυχία ενός οικολογικού ξενοδοχείου έγκειται στην παρακίνηση των επισκεπτών του για υιοθέτηση των περιβαλλοντικών αυτών πρακτικών και στην καθημερινή τους ζωή, μετά το πέρας της διαμονής τους στο ξενοδοχείο αυτό.

Γίνεται λοιπόν εμφανές, πώς μια ξενοδοχειακή μονάδα η οποία σέβεται το περιβάλλον και συνδυάζει την ποιότητα των υπηρεσιών της με την υιοθέτηση οικολογικών πρακτικών λειτουργίας και προώθηση αυτών, αναμένεται να έχει μεγάλη απήχηση στο καταναλωτικό κοινό και πλούσια οφέλη, τόσο για την ίδια όσο και για το ίδιο το περιβάλλον μας.

 

 

 

Partners

CleanBlueMed msolutions CTL Consult CleanBlueAsia