Διαχείριση Αποβλήτων
PDF Εκτύπωση E-mailΑναφορικά με το κριτήριο αυτό, εξετάζονται οι ακόλουθες παράμετροι σε κάθε μια από τις ξενοδοχειακές μονάδες που ανήκει στο δίκτυο του GreenHotels:

 1. Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης:

  • Χαρτιού

  • Πλαστικού

  • Γυαλιού

  • Αλουμινίου

  • Μπαταριών

  • Μαγειρικών Ελαίων

 2. Εφαρμογή προγράμματος κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων: υπολείμματα τροφών, κλαδέματος, κλπ.

 3. Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης συστημένο από τις τοπικές αρχές

 4. Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον απορρυπαντικών για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών της ξενοδοχειακής μονάδας


Ανάλογα με τον αριθμό των ανωτέρω παραμέτρων καθώς και με το είδος αυτών - μιας και η κάθε μια έχει διαφορετικό βαθμό βαρύτητας - που ικανοποιεί το εκάστοτε ξενοδοχείο, υπολογίζεται η βαθμολογία αυτού στην κατηγορία της διαχείρισης αποβλήτων.

Ο μέγιστος βαθμός με τον οποίο μπορεί να βαθμολογηθεί το κάθε ξενοδοχείο στην κατηγορία "Διαχείριση Αποβλήτων", είναι το 17.

 

Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση

 

Συνεργάτες

CleanBlueMed msolutions CTL Consult CleanBlueAsia