Πλεονεκτήματα
PDF Εκτύπωση E-mail

Όλο και περισσότερα καταλύματα στην Ελλάδα- αν και με καθυστέρηση σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες- κάνουν στροφή στον πράσινο τουρισμό και την οικολογική λειτουργία. Περιορίζουν δηλαδή τις σπατάλες νερού, ανακυκλώνουν περισσότερο, προσφέρουν βιολογικά προϊόντα στους πελάτες τους, χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο αριθμός των πράσινων ξενοδοχείων στην Ελλάδα παραμένει ασαφής λόγω της μη ύπαρξης κάποιου μέσου συντονισμένης προβολής και προώθησης αυτών στο ευρύ και ανήσυχο κοινό. Αν λοιπόν, θεωρείτε πως το κατάλυμα σας λαμβάνει επαρκή μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και ενεργεί σύμφωνα με βασικές αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης, μη διστάσετε να συμπληρώσετε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σας στο πρώτο ελληνικό δίκτυο οικολογικών ξενοδοχείων, GreenHotels.

 

Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνετε μια σειρά από περιβαλλοντικά και εμπορικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων:

 • Παρακολούθηση των νομικών υποχρεώσεων της ξενοδοχειακής σας μονάδας
 • Παρακολούθηση και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του ξενοδοχείου σας
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους - οικολογική διάσταση λειτουργίας ξενοδοχείου: μειωμένες καταναλώσεις ενέργειας, μειωμένες καταναλώσεις νερού, περιορισμός στη παραγωγή απορριμμάτων, περιορισμός στις αγορές και αύξηση κερδοφορίας
 • Βελτίωση της εικόνας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
 • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας της επιχείρησης
 • Είσοδος σε μια νέα αγορά πελατών που ως στόχο έχει την αειφόρο προσέγγιση του τουριστικού προϊόντος
 • Αποστολή μηνιαίων καταστάσεων –reports- της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου σας μέσα από το Online δίκτυο του GreenHotels για παρακολούθηση του ποσοστού προβολής σας
 • Εξειδικευμένη κατεύθυνση στο διαδικτυακό marketing
 • Συνεργασία με έμπειρη ομάδα στην περιβαλλοντική διαχείριση των ξενοδοχείων, το marketing, την πληροφορική και το διαδικτυακό marketing
 • Αύξηση της προβολής της ξενοδοχειακής σας μονάδας
 • Είσοδο σε ξένες αγορές που ενδιαφέρονται σημαντικά για το sustainable tourism
 

Συνεργάτες

CleanBlueMed msolutions CTL Consult CleanBlueAsia