Τι είναι το "GreenHotels"
PDF Εκτύπωση E-mail

 

 

Το GreenHotels αποτελεί ένα δίκτυο ξενοδοχείων που εφαρμόζουν αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπo:

  • Την εξοικονόμηση νερού,
  • Τον περιορισμό των αποβλήτων,
  • Την καθιέρωση πολιτικών ανακύκλωσης,
  • Την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, δηλαδή του ποσού του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που εκλύεται στην ατμόσφαιρα από τις καθημερινές τους δραστηριότητες, τις σχετιζόμενες με την κατανάλωση ενέργειας,
  • Την παροχή βιολογικών και τοπικών προϊόντων στους πελάτες τους,
  • Τη χρησιμοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους,
  • Την προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής τους τόσο στο προσωπικό του ξενοδοχείου/ καταλύματος όσο και στους ίδιους τους πελάτες τους.

Όλο και περισσότερα καταλύματα στην Ελλάδα - αν και με καθυστέρηση σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες- κάνουν στροφή στον πράσινο τουρισμό. Εμείς, ως ομάδα του GreenHotels,  σας δίνουμε τη δυνατότητα μέσα από τη συνεχώς ενημερωμένη βάση μας, να εντοπίσετε ξενοδοχεία στην Ελλάδα που στοχεύουν στη προστασία του περιβάλλοντος ανάλογα με την περιοχή της προτίμησης σας. Η κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων έχει γίνει βάσει επιλεγμένων κριτηρίων και πολιτικών διαχείρισης.

 

 

 

Συνεργάτες

CleanBlueMed msolutions CTL Consult CleanBlueAsia