Πράσινη Κατάταξη Ξενοδοχείων
PDF Εκτύπωση E-mail

Ανάλογα με το βαθμό στον οποίο τα ξενοδοχεία ικανοποιούν κάθε ένα από τα περιβαλλοντικά κριτήρια, γίνεται και η κατάταξη αυτών από την ομάδα του GreenHotels:

 

Το ξενοδοχείο χαρακτηρίζεται ως ένα GREEN HOTEL. Λειτουργεί με πλήρη συναίσθηση των επιπτώσεων που έχει η λειτουργία ενός ξενοδοχείου στο περιβάλλον και εφαρμόζει μεθόδους και πρακτικές που επιφέρουν τα - κατά το δυνατό ανά περίπτωση - μέγιστα ποσοστά εξοικονόμησης ενεργειακών και φυσικών πόρων. Παράλληλα δημοσιοποιεί και προωθεί τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του και προς τους πελάτες του, ούτως ώστε και αυτοί με τη σειρά τους να υιοθετήσουν αντίστοιχες τακτικές, τόσο κατά τη διαμονή τους, όσο και στην καθημερινότητά τους. Το ξενοδοχείο φέρει υποχρεωτικά μια διαπιστευμένη πιστοποίηση (πχ EMAS,ISO 14001,ECO LABEL).

 

 

 

 

Συνεργάτες

CleanBlueMed msolutions CTL Consult CleanBlueAsia