Προτεινόμενες Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες
PDF Εκτύπωση E-mail

Παρακάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικές προτεινόμενες περιβαλλοντικές τεχνολογίες για ένα σύγχρονο οικολογικό ξενοδοχείο.

 

Τεχνολογίες Eξοικονόμησης Eνέργειας


Τι μπορεί να κάνει ένα σύγχρονο οικολογικό ξενοδοχείο προκειμένου να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας:

1. Να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ηλιακοί συλλέκτες, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, υδροηλεκτρισμός, γεωθερμία

2. Να εγκατασταθούν συστήματα διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με την απομάκρυνση του κλειδιού (ή κάρτας) από συγκεκριμένη υποδοχή στα δωμάτια

3. Να τοποθετηθούν αυτόματοι διακόπτες φωτισμού (με φωτοκύτταρο ή χρονοδιακόπτη) στους εξωτερικούς  χώρους των εγκαταστάσεων

4. Να τοποθετηθούν αυτόματοι διακόπτες φωτισμού κοινόχρηστες τουαλέτες, διαδρόμους και γενικά στους κοινόχρηστους χώρους

5. Να χρησιμοποιούνται λάμπες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (πχ λάμπες φθορισμού), ενώ οι μπαταρίες και τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια μηχανών να συλλέγονται χωριστά και να οδηγούνται σε σύστημα ειδικής διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων


Τεχνολογίες Eξοικονόμησης Nερού

Τι μπορεί να κάνει ένα σύγχρονο οικολογικό ξενοδοχείο προκειμένου να συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού:

1. Να πραγματοποιείται ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση νερού

2. Να πραγματοποιείται χρήση μη-πόσιμου νερού σε πισίνες, ακόμη και κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση αυτών

3. Να γίνεται συχνός έλεγχος για διαρροές στο δίκτυο παροχής νερού, έγκαιρη αναφορά διαρροών και γρήγορη επισκευή

 

 

Για περισσότερες οικολογικές τεχνολογικές εφαρμογές και προτεινόμενες λύσεις επικοινωνήστε με την ομάδα του GreenHotels

 

Συνεργάτες

CleanBlueMed msolutions CTL Consult CleanBlueAsia