Εξοικονόμηση Νερού
PDF Εκτύπωση E-mail

 

Αναφορικά με το κριτήριο αυτό, εξετάζονται οι ακόλουθες παράμετροι σε κάθε μια από τις ξενοδοχειακές μονάδες που ανήκει στο δίκτυο του GreenHotels:

  1. Υδροδότηση της ξενοδοχειακής μονάδας από νόμιμη αδειοδοτημένη πηγή ή/και το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης

  2. Παρότρυνση των πελατών από τη διοίκηση για επαναχρησιμοποίηση των πετσετών ή/ και των σεντονιών για διάρκεια διαμονής πέραν της μιας (1) διανυκτέρευσης

  3. Λειτουργία ενεργού συστήματος μετρητών κατανάλωσης νερού στο κτίριο, έτσι ώστε να ανιχνεύεται και να επισκευάζεται αμέσως ακόμα και η παραμικρή διαρροή

  4. Ύπαρξη συστημάτων εξοικονόμησης νερού στα μπάνια, π.χ. αισθητήρες σε όλες τις βρύσες για αυτόματο κλείσιμο, καζανάκια με μηχανισμό διπλής ροής νερού, τηλέφωνα ντους και βρύσες ψεκασμού νερού με ποσοστά αέρα, κλπ.

  5. Ενημέρωση του προσωπικού της ξενοδοχειακής μονάδας και των πελατών αυτής για τις δυνατότητες εξοικονόμησης νερού που υφίστανται

  6. Τήρηση συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού

 

Ανάλογα με τον αριθμό των ανωτέρω παραμέτρων καθώς και με το είδος αυτών – μιας και η κάθε μια έχει διαφορετικό βαθμό βαρύτητας - που ικανοποιεί το εκάστοτε ξενοδοχείο, υπολογίζεται η βαθμολογία αυτού στην κατηγορία της εξοικονόμησης νερού.

Ο μέγιστος βαθμός με τον οποίο μπορεί να βαθμολογηθεί το κάθε ξενοδοχείο στην κατηγορία "Εξοικονόμηση Νερού", είναι το 18.

 

Διαχείριση Αποβλήτων

 

 

Συνεργάτες

CleanBlueMed msolutions CTL Consult CleanBlueAsia